Senioren

Een apart onderdeel van onze dienstverlening betreft financiële zorgverlening aan senioren.
De doelgroep waar wij vaak voor werken zijn mensen die niet direct financiële problemen of schulden hebben,
maar die als gevolg van het ouder worden moeite hebben met het op orde houden van hun administratie.

In sommige gevallen kan een beroep op kinderen, andere familieleden of kennissen worden gedaan.
Soms is er niemand aan wie men de financiële zaken kan of wil toevertrouwen.

Daarom bieden wij onze financiële zorgverlening aan.
We kunnen u helpen met uw administratie en u het werk uit handen nemen.
U kunt aangeven welke ondersteuning u nodig heeft: alleen hulp bij de betalingen, of uw totale administratie uitbesteden.

   

Bijkomende diensten
Naast de administratie en huishoudelijke financiën kunnen wij ook:

  • Alle administratieve zaken bij een verhuizing voor u regelen.
  • Begeleiding bieden bij het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB).
  • Onderzoeken voor welke sociale voorzieningen u in aanmerking komt.
  • Optreden als executeur voor de afwikkeling van uw nalatenschap.

Indien nodig zullen wij op andere manieren de ondersteuning bieden waar u behoefte aan heeft (bijvoorbeeld bij belastingaangiften).

Wij bieden ook professionele bewindvoering en mentorschap. Klik hier voor onze site Bewindzorg Rotterdam.