Aanpak

1. Kennismaking
We vinden het belangrijk om persoonlijk kennis met u te maken. Een relatie kan immers alleen goed zijn als er vertrouwen is in elkaar. Tijdens de kennismaking bepalen we samen de doelen die we willen bereiken. Hierbij hebben we informatie nodig over uw persoonlijke en financiële situatie. Pas wanneer het voor u duidelijk is wat onze dienstverlening inhoudt, starten we het traject.

   

2. Overeenkomst
Onze afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Na het tekenen hiervan maken wij een plan, toegespitst op uw financiële situatie.

 

3. Inventarisatie
Allereerst zetten we uw inkomsten tegenover de vaste lasten per maand. Ook eventuele schulden of achterstanden zetten wij overzichtelijk op een rij. Zo kan bepaald worden wat er voor levensonderhoud beschikbaar is. Wij kijken objectief naar uw uitgavenpatroon en gaan na of besparingen te realiseren zijn: kan het efficiënter en optimaler?

   

4. Afhankelijk van de situatie kan nu gekozen worden voor:

   

5. Periodiek contact
Minimaal één keer per maand hebben wij contact over de zaken die door ons geregeld zijn. U bepaalt of dat door middel van een bezoek, een telefoontje of een e-mail gaat. Uiteraard kunt u tussendoor ook contact met ons opnemen

Wij bieden ook professionele bewindvoering en mentorschap. Klik hier voor onze site Bewindzorg Rotterdam.